Transport towarów z Polski do UE – najważniejsze kwestie

Transport towarów z Polski do UE

Transport towarów z Polski do krajów Unii Europejskiej to obiecująca gałąź branży logistycznej. Ten rodzaj przewozu nazywany jest transportem wewnątrzwspólnotowym i podlega wielu regulacjom prawnym. Dotyczą one między innymi stawki podatku VAT oraz wymaganej dokumentacji.

Podstawy transportu wewnątrzwspólnotowego

W przeciwieństwie do transportu międzynarodowego, przewóz towarów wewnątrz wspólnoty Unii Europejskiej wydaje się łatwiejszy. Mniej skomplikowane procedury skarbowo-podatkowe rzeczywiście mogą stanowić duże uproszczenie. Z drugiej strony, zgodny z prawem transport towarów wymaga znajomości podstawowych przepisów. Należy do nich Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Przy odpowiednim obliczaniu wysokości zaliczki na podatek, konieczne jest przyjęcie właściwej stawki VAT. Najpierw jednak trzeba ustalić, czy transakcja może zostać uznana za dostawę wewnątrzwspólnotową

Jakie warunki spełnia transport wewnątrz UE?

Transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) tylko wtedy, gdy spełni określone warunki. Wymogi te kształtują się następująco:

  • Nabywca towaru jest płatnikiem VAT w innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej lub
  • nabywca jest osobą prawną, która posiada numer VAT-UE w innym niż Polska kraju członkowskim lub
  • dostawca ma w Polsce status zarejestrowanego podatnika VAT-UE lub
  • dostawca jest w posiadaniu dokumentów, które stanowią, że towary zostały wywiezione z terenu Polski na terytorium innego państwa członkowskiego. 

Potwierdzanie wywozu towarów do UE

Przedsiębiorca zlecający transport towarów powinien dysponować dokumentami, które potwierdzają wywóz towaru do innego niż Polska kraju wspólnoty. Takim dowodem mogą być:

  • Dokumenty przewozowe, wystawione przez spedytora. Takie dokumenty muszą jednoznacznie wskazywać, że towary zostały dostarczone na terytorium innego państwa UE
  • Korespondencja handlowa, prowadzona między sprzedawcą a nabywcą, dokumentująca jego zamówienie i szczegóły transportu
  • Potwierdzenia zapłaty ubezpieczenia dla transportu lub kosztów frachtu
  • Potwierdzenie zapłaty za towar, dokonanej przez nabywcę
  • Dokumenty wystawione przez nabywcę, potwierdzające fakt, że przyjął pochodzący z Polski towar

Transport towarów a VAT

Jeśli transport spełnia warunki WDT, pozostaje kwestia prawidłowego obliczenia stawku podatku VAT. Podstawowa zasada stanowi, że transakcje pomiędzy firmami z różnych krajów UE opodatkowane są stawką VAT, która obowiązuje w kraju nabywcy. Sprzedawca może wtedy zastosować stawkę 0% VAT. Alternatywą pozostaje dokonanie zwolnienia do odliczenia podatku naliczonego. O tym, którą z dwóch ewentualności sprzedawca może wybrać, decydują odrębne przepisy. Minimalna stawka podatku VAT w Unii Europejskiej została ustalona na poziomie 15%. Dyrektywa VAT (zał. 3) dopuszcza możliwość stosowania obniżonej stawki wobec niektórych towarów.

Transport towarów z Polski do Niemiec

Z punktu widzenia polskiej firmy transportowej i spedycyjnej, jedną z najważniejszych gałęzi jest transport towarów z Polski do Niemiec. Aktualnie nasi zachodni sąsiedzi oferują stawkę podatku VAT na poziomie 19%. Przewóz ładunków do Niemiec jest wygodny i szybki. Z uwagi na kluczowe położenie handlowe Niemiec, nie można lekceważyć ich siły jako nabywcy polskich towarów eksportowych. Istotną kwestią są dodatkowe opłaty, które firma transportowa będzie musiała uiścić za prawo podróżowania po niektórych drogach. Od 2005 roku obowiązuje tam system opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych. Władze egzekwują posiadanie elektronicznego urządzenia do poboru opłat.

Transport wewnątrz wspólnoty – podsumowanie

Transport wewnątrz wspólnoty krajów Unii Europejskiej to dziedzina, w której każda firma transportowa może odnaleźć źródło zysków. Niezbędne jest dokładne prowadzenie dokumentacji oraz właściwe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Wykorzystując potencjał naszych zachodnich sąsiadów, można rozwinąć i utrzymać dochodowy transport i spedycję.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Informacja o ciasteczkach:

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Czytelniku pamiętaj!

Wszystkie informacje oraz porady opublikowane na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji ze specjalistą.

Stosowanie treści zawartych na naszej stronie internetowej każdorazowo powinno być konsultowane z osobą o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.