Świadczenia z tytułu obowiązkowej kwarantanny. Co Ci przysługuje?

Świadczenia z tytułu obowiązkowej kwarantanny

Artykuł nawiązuje do sytuacji osób, które muszą odbyć obowiązkową kwarantannę i możliwości uzyskania świadczeń z tego tytułu, skupia się na działaniach jakie trzeba podjąć, by je otrzymać

Schemat działania w przypadku obowiązkowej kwarantanny

Zgodnie z polskimi przepisami, państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, wówczas kiedy jest  zakażona, chora na chorobę zakaźną lub istnieje podejrzenie o zakażeniu albo chorobie zakaźnej, a także wtedy kiedy miała ona styczność ze źródłem czynnika chorobotwórczego. W takiej sytuacji, każda osoba, która musi odbyć obowiązkową kwarantannę, może ubiegać się o uzyskanie świadczeń pieniężnych z tego tytułu. Co istotne, w czasie odbywanej kwarantanny czy izolacji, przysługuje nam ogólne wynagrodzenie za czas wspomnianej choroby, ewentualnie uzyskać możemy również zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, z tytułu opieki nad dzieckiem. Wspomniany zasiłek chorobowy albo opiekuńczy wypłacany jest nam przez pracodawcę, ewentualnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak uzyskać świadczenie?

Aby uzyskać świadczenie pieniężne z tytułu obowiązkowej kwarantanny należy w pierwszej kolejności wspomnianą decyzję inspektora sanitarnego przekazać osobie zobowiązanej do wypłaty, czyli do:

  • pracodawcy,
  • jeśli osoba pracuje w oparciu o umowę zlecenie, do zleceniodawcy,
  • wówczas, gdy zasiłek ten wypłaca ZUS, płatnik powinien przekazać decyzję do ZUS-u

Przekazanie decyzji inspektora sanitarnego do ZUS-u obejmuje przede wszystkim osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą i osoby, które z nimi współpracują. Wspomniany dokument można przesłać drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych, czyli PUE ZUS. . Konkretniej, można to zrobić przy użyciu wniosku ZAS-53, określonego jako Wniosek o zasiłek chorobowy. Osoba ubiegająca się o świadczenie, do wypełnionego wniosku dołącza skan lub zdjęcie decyzji. To duże ułatwienie, ponieważ można to zrobić bez wychodzenia z domu. Osoby zobowiązane do złożenia wniosku do ZUS-u, które nie prowadzą pozarolniczej działalności, powinny skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzić za zgodną z oryginałem i wówczas dołączyć do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Termin przekazania decyzji i złożenia wniosku

Podkreślenia wymaga fakt, że przedstawione wcześniej czynności, jakie wykonać należy w celu uzyskania świadczenia z tytułu odbywania obowiązkowej kwarantanny, można wykonać po zakończeniu jej.

Uzyskanie zasiłku opiekuńczego za czas kwarantanny

W sytuacji, gdy inspektor sanitarny obejmie obowiązkową kwarantanną osobę niepełnoletnią, jednemu z rodziców sprawujących opiekę nad tym dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Świadczenie to przysługuje w określonym czasie 60 dni w roku, a dodatkowo dotyczy tylko i wyłącznie dziecka do 8 roku życia.

Obowiązkowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy i przysługujące świadczenia

Należy podkreślić, że od 2 września 2020 r. obowiązują nowe zasady odnośnie odbywania obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski. Osoba taka powinna poddać się10-dniowej kwarantannie i z tego tytułu także może ubiegać się o stosowne świadczenia. Osobie, której przysługują świadczenia chorobowe, czyli np.:

  • zleceniobiorcy podlegającemu ubezpieczeniu dobrowolnemu,
  • pracownikowi, podlegającemu ubezpieczeniu obowiązkowemu,
  • osobie, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegającej ubezpieczeniu obowiązkowemu,

Wymienionym osobom przysługuje świadczenie z tytułu choroby, czyli wynagrodzenie za czas przebywanej choroby wypłacane przez pracodawcę, ewentualnie zasiłek chorobowy. Żeby móc uzyskać takie świadczenie, osoba uprawniona do świadczenia składa oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dokument taki musi zostać złożony w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny. Wzór tego oświadczenia znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Informacja o ciasteczkach:

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Czytelniku pamiętaj!

Wszystkie informacje oraz porady opublikowane na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji ze specjalistą.

Stosowanie treści zawartych na naszej stronie internetowej każdorazowo powinno być konsultowane z osobą o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.