Jakie są dotacje na szkolenia UAVO VLOS i BVLOS?

Jakie są dotacje na szkolenia UAVO VLOS i BVLOS?

Profesjonalny certyfikat na pilota bezzałogowych statków powietrznych to możliwość rozwoju firmy i oferowanie specjalistycznych usług z wykorzystaniem drona. Niestety szkolenia pracowników wymagają inwestycji. Czy można jednak na ten cel uzyskać wsparcie? Jakie są dotacje na szkolenia UAVO VLOS i BVLOS? Odpowiedź znajdziesz w tym poradniku.

Dlaczego warto posiadać certyfikat UAVO VLOS i BVLOS?

Certyfikat pilota drona na kategorię szczególną pozwala na wykonywanie lotów średniego ryzyka VLOS lub BVLOS. Kategoria szczególna podzielona jest na 9 różnych scenariuszy, zależnie od użytkowanego BSP, jego wagi, czy typu lotu. Certyfikaty na loty VLOS pozwalają na przeprowadzanie operacji powietrznych w zasięgu wzroku pilota lub operatora i polecane są szczególnie osobom zajmującym się filmowaniem, czy profesjonalną fotografią np. na potrzeby marketingu.

Certyfikat z kategorii szczególnej uprawniającej do wykonywania lotów BVLOS, czyli poza zasięgiem wzroku pilota do dwóch kilometrów umożliwia wykonywanie profesjonalnych lotów fotogrametrycznych, w celu zbierania danych, czy dokonywanie analiz terenu.

Szkolenie w naszym ośrodku https://snhdrones.pl/ obejmuje część teoretyczną, w której zostaną omówione kwestie prawa lotniczego, meteorologia, procedury operacyjne, ogólne informacje dotyczące BSP oraz techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi, oraz w powietrzu.

Część praktyczna pozwoli Ci zdobyć wiedzą dotyczącą czynności przed startem, procedur obowiązujących w trakcie lotu, oraz w sytuacjach zagrożenia lub awarii. Dzięki takiemu szkoleniu zdobędziesz niezbędną wiedzę, by zdać wymagany przez ULC egzamin.

Jak jednak zdobyć fundusze na niezbędne dla pracowników Twojej firmy szkolenia? Są na to dwa sposoby.

Dotacje na szkolenia z EFS BUR

BUR, czyli Baza Usług Rozwojowych finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest jednym z najważniejszych źródeł środków na specjalistyczne szkolenia dla firm i przedsiębiorstw. Z dofinansowania z BUR mogą korzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, w celu podwyższania kompetencji pracodawcy oraz pracowników. Kwota, o jaką można się ubiegać, jest zależna od rocznych dochodów firmy oraz ilości zatrudnionych pracowników:

Mikro przedsiębiorstwa to firmy posiadające maksymalny roczny obrót, a także całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro, oraz zatrudniające do 10 pracowników, mogą otrzymać nawet 100% na pokrycie wydatków szkoleniowych.

Dla małych firm, które zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników, bilans roczny zaś nie przekracza 10 mln euro, poziom dofinansowania szkoleń pracowniczych to nawet 80%.

W przypadku średnich przedsiębiorstw wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów szkolenia. Do grupy średnich przedsiębiorstw zaliczane są firmy zatrudniające nie więcej niż 250 osób, a ich roczny dochód zaś nie przekracza 50 mln euro, a roczny bilans 43 mln euro.

Dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli KFS jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Wsparcie finansowe dedykowane jest firmom i przedsiębiorstwom, które chcę inwestować w szkolenia pracowników oraz rozwój firmy, by zwiększać jej kompetencje i dopasować do wymagań współczesnego rynku. Dofinansowanie szkoleń z KFS udzielane jest na zasadzie „de minimis”, to znaczy bezzwrotnej dotacji na wybrany cel szkoleniowy, wypłacanej z góry, a nie w ramach zwrotu poniesionych kosztów.

Zależnie od wielkości firmy oraz uzyskiwanych rocznych dochodów różny jest procent przyznawanego wsparcia finansowego. Tak, jak w przypadku dofinansowania z EFS BUR na największe dofinansowanie mogą liczyć mikro przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób. Takie firmy mogą otrzymać nawet 100% potrzebnej na szkolenia kwoty. Przedsiębiorstwa zatrudniające większą ilość pracowników mogą liczyć na środki pokrywające 80% wymaganej kwoty. Należy podkreślić, że pracodawca otrzyma dofinansowanie szkoleń jedynie tych pracowników, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę. Jeśli chcesz zdobyć niezbędne wsparcie finansowe z KFS, musisz skontaktować się z odpowiednim Urzędem pracy oraz wypełnić właściwy wniosek.

O większe środki mogą się starać małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie wykorzystały pełnej możliwej do uzyskania kwoty, a spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • prowadzą działalność w branży o wysokim potencjale rozwojowym;
  • działają w branży o istotnym znaczeniu strategicznym dla danego regionu;
  • przeszkolone zostaną osoby po 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami;
  • usługi rozwojowe zostaną zakończone zdobywaniem kwalifikacji.

Dzięki wsparciu finansowemu możesz zainwestować w rozwój swoich pracowników i oferować profesjonalne usługi z wykorzystaniem dronów.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Informacja o ciasteczkach:

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Czytelniku pamiętaj!

Wszystkie informacje oraz porady opublikowane na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji ze specjalistą.

Stosowanie treści zawartych na naszej stronie internetowej każdorazowo powinno być konsultowane z osobą o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.