Cash flow – uniknij najczęstszych błędów.

Cash flow - uniknij najczęstszych błędów

Przygotowując sprawozdanie z przepływów pieniężnych, musimy pamiętać o tym, by było ono zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawierało wszystkie wymagane elementy.

Jakimi metodami sporządza się rachunek przepływów pieniężnych?

Cash flow obok bilansu i rachunku zysków i strat, to ważny element sprawozdania finansowego. Rachunek przepływów pieniężnych pozwala szybko oszacować potencjał danego przedsiębiorstwa, bo mamy tu do czynienia nie z wartościami szacunkowymi, a z faktycznymi przepływami pieniężnymi.

Aby zadbać o ten obowiązek, korzysta się z dwóch metod – bezpośredniej i pośredniej. Pierwszy sposób pozwala stworzyć zestawienie wpływów i wydatków, dzieląc je przy tym na odpowiednie grupy. W metodzie pośredniej pod uwagę bierze się natomiast zysk netto, a następnie wprowadza się odpowiednie korekty kosztów. Warto zaznaczyć, że obie te metody uznawane są za równoważne. Dają też identyczne wyniki.

Jaką strukturę ma cash flow?

Taka struktura w dużej mierze opiera się na podziale działalności na:

  1. operacyjną;
  2. inwestycyjną;
  3. finansową.

W każdej części należy uwzględnić wpływy, wydatki oraz przepływy pieniężne netto z działalności.

Część operacyjna to podstawowa działalność firmy. Mowa w tym przypadku po prostu o produkcji i sprzedaży usług oraz towarów. W działalności inwestycyjnej uwzględniamy natomiast nabywanie i zbywanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycje w nieruchomości. Do wpływów działalności inwestycyjnej zaliczymy m.in. dywidendy i udziały w zyskach oraz spłaty udzielonych pożyczek krótkoterminowych. Wydatki to m.in. udzielone pożyczki długoterminowe.

Za przepływy pieniężne z działalności finansowej uznajemy natomiast przychody i koszty, które wiążą się bezpośrednio z finansowaniem przedsiębiorstwa. Za wpływy uznamy tutaj m.in. kredyty, pożyczki i emisję dłużnych papierów wartościowych. Z kolei w części z wydatkami uwzględnimy nabycie udziałów, dywidendy, spłaty kredytów i pożyczek czy wykup dłużnych papierów wartościowych.

Sprawozdanie przepływów pieniężnych – jak się nie pomylić?

Nie da się ukryć, że przygotowanie cash flow to złożone działanie, wymagające od nas czujności, dokładności i świetnego orientowania się w aktualnych przepisach. Brak doświadczenia i pośpiech drastycznie zwiększają ryzyko pojawienia się błędu. Takich potknięć można jednak uniknąć, powierzając realizację sprawozdania z przepływów pieniężnych specjalistom, którzy pomogą nam się uporać z tym obowiązkiem w kilka dni lub w jedynie 48h! Jak w praktyce wygląda taka usługa?

Wystarczy, że prześlemy do ekspertów wymagane dokumenty (bilans, rachunek zysków i strat oraz notę dotyczącej ruchów środków trwałych i WNiP). Oprócz tego zostaniemy poproszeni o wypełnienie specjalnego formularza z danymi. Całą resztą zajmą się natomiast profesjonaliści. W ten sposób szybko uporamy się z realizacją cash flow i zyskamy pewność, że wszystko zostało wykonane zgodnie z obowiązującym prawem. Pomoc w tym zakresie oferuje m.in. Kalkulator Księgowy.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Informacja o ciasteczkach:

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Czytelniku pamiętaj!

Wszystkie informacje oraz porady opublikowane na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji ze specjalistą.

Stosowanie treści zawartych na naszej stronie internetowej każdorazowo powinno być konsultowane z osobą o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.